Hoppa till innehåll

OBLICZENIA DO KART

Ciekawi cię, jak obliczyliśmy emisje dla poszczególnych kart? W tym miejscu zebraliśmy szczegółowe informacje na temat obliczeń dla niektórych z nich. Karty są posortowane według kategorii. 

Znajdziesz tu także odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane pytania. Jeśli coś jest niejasne albo masz pytania dotyczące konkretnej karty, skontaktuj się z nami: hello@climatecallgame.com. Postaramy się odezwać jak najszybciej!

Do obliczenia wartości emisji znajdujących się na poszczególnych kartach użyliśmy modelu obliczeń opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa (Chalmers tekniska högskola) w Szwecji. Większość danych użytych w obliczeniach pochodzi z artykułów naukowych, raportów opracowanych przez instytucje państwowe i naukowe oraz ze statystycznych baz danych. Więcej informacji na temat wykorzystanych źródeł i poczynionych założeń umieściliśmy w objaśnieniach do obliczeń (pod poszczególnymi kategoriami). Ponadto lista naszych najważniejszych źródeł znajduje się w zakładce „Bibliografia”.

W niektórych przypadkach obliczenia zostały oparte na szacunkach i uzasadnionych założeniach. Wszystkie obliczenia opierają się na najaktualniejszych dostępnych danych, a dokładność obliczonych emisji została potwierdzona poprzez porównanie ich z innymi opublikowanymi danymi.

Przy tworzeniu gry przyświecała nam ambicja oszacowania najwyższych emisji gazów cieplarnianych dla danego produktu lub aktywności, tak aby możliwe było sensowne porównywanie kart między sobą. Przykładowo emisje z produkcji zostały uwzględnione jedynie tam, gdzie stanowią istotną część emisji całkowitej. Dlatego na przykład emisje pochodzące z produkcji samolotu nie zostały uwzględnione w obliczeniach dotyczących emisji generowanych przez loty. 

Ogólnie rzecz biorąc, uwzględniliśmy jedynie bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i wykluczyliśmy emisje pośrednie, a także inne pośrednie skutki dla klimatu, ponieważ są one dużo bardziej niepewne i ciężko je oszacować. Wyjątkiem jest pośredni wpływ na klimat powodowany przez emisję na dużych wysokościach, czyli tzw. czynnik wysokości, który uwzględniliśmy w edycji 2021 i późniejszych.

Wartości emisji można uznać za stosunkowo dokładne, a rzędy wielkości za prawidłowe – co jest najistotniejsze przy porównywaniu kart. Liczb tych nie należy jednak traktować jako precyzyjnych. Wynika to z faktu, że dla niektórych wykorzystywanych w obliczeniach parametrów (takich jak temperatura ciepłej wody lub ilość paliwa zużywanego przez samochód osobowy) istnieje szeroki zakres możliwych wartości. Poza tym układ klimatyczny jest złożonym tematem, co sprawia, że trudno jest oszacować wszystkie możliwe efekty naszych działań. Dlatego niektóre obliczenia obarczone są niepewnością.

W większości przypadków w naszych obliczeniach wykorzystaliśmy wartości średnie lub ”typowe”, tak aby końcowe wartości emisji były możliwie jak najbardziej reprezentatywne. Ponadto liczby na kartach zostały zaokrąglone. Dlatego nie należy ich postrzegać jako wartości precyzyjnych i bezwzględnych, a raczej jako przybliżone i uśrednione.

Na niektórych kartach pojawiają się emisje ujemne. Nie oznacza to, że poziom emisji gazów cieplarnianych w atmosferze się obniża, a jedynie, że można uniknąć dodatkowych emisji. Wartości na kartach reprezentują różnicę w emisjach w wyniku dwóch różnych scenariuszy, a znak minusa przed liczbami wskazuje potencjalne oszczędności emisji.