Hoppa till innehåll

OBLICZENIA DO KART – INNE

Poniżej znajdują się objaśnienia do wybranych kart z kategorii „Inne”.

Kategoria „Inne” zawiera produkty i aktywności, które nie pasują nigdzie indziej, w tym różne zajęcia rekreacyjne (za wyjątkiem podróży i wizyt w restauracji) oraz działania, które określilibyśmy mianem „zakupów”.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Przy produkcji urządzeń elektronicznych najwięcej energii pochłania wydobycie i przetworzenie metali i krzemu, a co za tym idzie – to właśnie tam generują się największe emisje gazów cieplarnianych. Energia elektryczna potrzebna jest także do wytwarzania komponentów elektronicznych. W obliczeniach uwzględniono wszystkie powyższe etapy produkcji, nie uwzględniono natomiast montażu komponentów, ponieważ emisje generowane na tym etapie są znikome.

Emisje szacuje się mnożąc masę materiałów składowych przez ich współczynniki emisji, które wskazują ilość gazów cieplarnianych emitowanych podczas wydobycia i wzbogacenia 1 kg danego materiału. 

Urządzenia elektroniczne składają się z wielu różnych materiałów i pierwiastków, a ich współczynniki emisji są bardzo zróżnicowane, zależnie od tego, jak powszechnie pierwiastki te występują w skorupie ziemskiej i jak trudne są w wydobyciu. Przykładowo wytworzenie 1 kg stali węglowej emituje 2,3 kg CO2e, podczas gdy analogiczna wartość dla platyny wynosi około 34 000 kg CO2e. 

Emisje z produkcji można rozłożyć na cały okres użytkowania produktu dzieląc je przez liczbę lat, przez które produkt będzie używany, zanim zostanie wyrzucony. To znaczy, że im dłużej używamy dane urządzenie, tym niższe są jego emisje w przeliczeniu na rok.