Hoppa till innehåll

OBLICZENIA DO KART – TRANSPORT

Poniżej znajdują się objaśnienia do wybranych kart z kategorii „Transport”.

Kategoria ta obejmuje emisje gazów cieplarnianych pochodzące:

– ze spalania paliw (benzyny, diesla, paliwa lotniczego, biodiesla) w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania znajdujących się w samochodach osobowych, autobusach i samolotach;
– z produkcji energii elektrycznej na użytek tramwajów i samochodów elektrycznych;
– z produkcji samochodów i autobusów (tj. emisje z produkcji materiałów, z których składają się te pojazdy);
– z wytwarzania akumulatorów litowych do samochodów elektrycznych;
– ze wzmocnionego wpływu na klimat dla lotów na dużych wysokościach (tzw. czynnik wysokości).

Nie uwzględniono emisji z następujących aktywności:

– produkcja i konserwacja infrastruktury, takiej jak drogi, tory kolejowe czy lotniska;
– produkcja samolotów i pociągów (ponieważ całkowity dystans przebywany w ciągu cyklu życia tych środków transportu jest bardzo długi, emisje z ich produkcji w przeliczeniu na kilometr są znikome).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czynnik wysokości odnosi się do wzmocnionego wpływu na klimat, jaki mają emisje na dużych wysokościach. Bezpośredni wpływ lotu na dużej wysokości to emisja dwutlenku węgla pochodząca ze spalania paliwa lotniczego. Jednak latanie ma także niebezpośrednie skutki dla klimatu, wiążące się właśnie z faktem, że emisja ta ma miejsce na dużej wysokości.

Takim niebezpośrednim skutkiem jest m.in. efekt ocieplenia spowodowany tworzeniem się chmur (para wodna jest silnym gazem cieplarnianym) oraz efekt chłodzenia spowodowany emisją cząstek, które odbijają docierające do Ziemi promieniowanie słoneczne z powrotem w przestrzeń kosmiczną.

Stopień wzmocnienia wpływu na klimat zależy od wysokości, na której występują emisje, co z kolei zależy od odległości lotu (im dłuższy dystans, tym wyżej wzniesie się samolot). W naszych obliczeniach uwzględniliśmy współczynnik wzmocnienia 0% dla lotów poniżej 500 km, 70% dla wszystkich lotów powyżej 1000 km oraz liniowy wzrost współczynnika wzmocnienia od 0% do 70% dla wszystkich lotów między 500 a 1000 km.

W objaśnieniach do obliczeń opisujemy dokładnie, krok po kroku, jak wykonaliśmy nasze obliczenia!

W produkcji pojazdów, takich jak samochody osobowe i autobusy, największe emisje gazów cieplarnianych generuje wydobycie i przetwarzanie materiałów składowych, ponieważ procesy te wymagają dużo energii elektrycznej: z jednej strony do faktycznego wydobycia materiałów w kopalniach, a z drugiej do ich przetworzenia i wzbogacenia. Energię wykorzystuje się również do wytworzenia komponentów elektrycznych pojazdów. 

Podstawą naszych obliczeń jest masa danego pojazdu i jego materiały składowe. Masę poszczególnych materiałów pomnożyliśmy odpowiednio przez ich współczynniki emisji, które wskazują ilość gazów cieplarnianych emitowanych podczas wydobycia i wzbogacenia 1 kg danego materiału. 

Pojazdy składają się z wielu różnych materiałów i pierwiastków. Istnieje szeroki zakres wartości emisji dla różnych pierwiastków w zależności od tego, jak powszechne są one w skorupie ziemskiej i jak trudne są w wydobyciu. Przykładowo wytworzenie 1 kg stali węglowej emituje 2,3 kg CO2e, podczas gdy analogiczna wartość dla platyny wynosi około 34 000 kg CO2e. 

W naszych obliczeniach poczyniliśmy także założenia dotyczące przebiegu danego pojazdu w ciągu całego cyklu życia, co pozwoliło nam rozłożyć emisje z produkcji na odpowiednie odcinki transportu. 

Stosowane przez nas współczynniki emisji dla poszczególnych materiałów nie uwzględniają ich przetwarzania (np. cięcia) ani montażu komponentów, ponieważ te etapy produkcyjne pochłaniają stosunkowo mało energii.